Thursday, July 19, 2007

Falsification

mitä tarkemmin systeemi tai ajatusrakennelma on määritelty, sitä helpompi se on falsifioida tai kumota. Kuhnin kirjassa tieteellisen vallankumouksen rakenne oli tästä juttua. tieteellisen teorian tarkentuessa se tulee koko ajan alttimmaksi vastaväitteille, koska tarkentuva määritelmä luo vastanäyttömahdollisuuksia. epänääräisesti määriteltyä teoriaa on vaikea kumota, koska se ei perustu tiukkoihin määritelmiin.

päteekö sama periaate teknisiin systeemeihin? windows, tietokoneet, lentokoneet, sahaavatko monimutkaistuvat tekniset systeemit omaa nilkkaansa? tottakai jo silkka monimutkaisuus aiheuttaa ongelmia ja luo virhemahdollisuuksia. mutta toisaalta aina vain spesifisimmiksi tulevat systeemit alkavat rajata tiettyjä sovelluksia ulos, koska kaikkea ei voi saada.