Sunday, April 27, 2008

valomerkki

kolme kirjoitusta kahteen kuukauteen, on taas ollu kevätväsymystä ja uuden työnkuvan mukanaan tuomaa, positiivistakin, rasitusta. uuden oppiminen kuitenkin rulettaa, vaikka väsyttäiskin.

mutta VLC, visible light communications, yksinkertaisuudessaan nerokas idea. valaistukseen käytettäviin valoihin voidaan moduloida signaaleja ja käyttää niitä tiedonvälitykseen. jossain oli esimerkkinä punaiset liikennevalot, joita moduloimalla voidaan viestittää asioita autoille. ja parhaassa tapauksessa autot voisivat välittää, jarruvaloilla, viestit taaksepäin jonossa.

tässä tyypillinen tilanne, jossa idea murtaa perinteisen ajattelun (ekana autojen välisessä tiedonvälityksessä tulis mieleen esim. bluetooth) rajat. olisko distruptiivinen oikea sana.

haa, mitäs jos neukkarin kattovaloihin olisi koodattu koodi, joka laittaisi pöydällä olevat puhelimet äänettömälle? heti huomaa miten disruptiivinen idea saa omatkin ajatukset liikkeelle ja pöntön peuhamaan.

Tuesday, April 1, 2008

random opinion

friendfeedin Paul Buchheit'n kirjoituksessa oli hyvä huomio: joskus kaipaa mielipidettä, joka on satunnaisen ohikulkijan, joskus taasen asiaan vihkiintyneen ekspertin. (ja joskus ainoastaan vahvistusta omalle mielipiteelle.)
Haa, frienfeedistä, sehän on samaa kuin vertaisarviointi (peer review) tieteellisessä julkaisemisessa, laadunvarmistusta.
--

there was a good point in Paul Buchheit's text: sometimes you need an opinion from a random passersby or layman, sometimes an opinion from a qualified expert (and sometimes you only seek support for your own opinion).
Aha, friendfeed, isn't that the same as peer review in scientific journals, quality control?