Tuesday, April 1, 2008

random opinion

friendfeedin Paul Buchheit'n kirjoituksessa oli hyvä huomio: joskus kaipaa mielipidettä, joka on satunnaisen ohikulkijan, joskus taasen asiaan vihkiintyneen ekspertin. (ja joskus ainoastaan vahvistusta omalle mielipiteelle.)
Haa, frienfeedistä, sehän on samaa kuin vertaisarviointi (peer review) tieteellisessä julkaisemisessa, laadunvarmistusta.
--

there was a good point in Paul Buchheit's text: sometimes you need an opinion from a random passersby or layman, sometimes an opinion from a qualified expert (and sometimes you only seek support for your own opinion).
Aha, friendfeed, isn't that the same as peer review in scientific journals, quality control?