Thursday, February 28, 2008

kaikki joukolla jäätä särkemään

noin viikko sitten hesarissa oli mielipidepalstalla mainio kirjoitus. kirjoittaja ihmetteli miksei busseissa ole 25-55-vuotiaita miehiä. olen itse havainnoinut saman asian. tietyillä paikallisjunavuoroilla jakauma on siirtynyt vähän normaalimpaan suuntaan. eli valinta ei välttämättä liity suoraan mieltymykseen autolla ajamisesta. joukkoliikenteen ollessa tarpeeksi nopeaa/vaivatonta myös se kelpaa.

Sunday, February 24, 2008

scientific failure

Kaikkien tieteentekijöiden pitäisi mielestäni lukea Kuhnin tieteellisen vallankumouksen rakenne: mainiota materiaali itsetutkiskeluun. kuhnin mukaan tutkijamaailman mindset muuttuu hyppäyksittäin, yhteisö pystyy sietämään suuria ristiriitoja havaintojen ja mallin välillä kunhan ei ole tarjolla parempaa vaihtoehtoa. näinä ns. normaalitieteen aikoina tieteenteko on kuin ristisanan täyttämistä, lisätään puuttuvia paloja, haetaan/todistetaan asioita, joiden olemassaolo tunnetaan jo etukäteen. harvoin tapahtuu mitään odottamatonta. ja jos tapahtuukin, niin pidetään niitä mittausvirheinä/anomalioina. samaan tapaan kuin itse pitäisit lentäviä lehmiä mielikuvituksen tuotteena, koska ne eivät kuulu vallitsevaan käsitykseen ympäröivästä maailmasta.

näiden negatiivisten/epäonnistuneiden tulosten julkaisemisesta on käyty keskustelua (mm. artikkeli wiredissa viime syyskuulla). tästä ns. pimeästä datasta :) arvellaan löydettävän heikkoja signaaleja, jotka normaalitiede junttaa pois valokeilasta. näitä NoN (negative or null)-tuloksia sanotaan helposti epäonnistumiseksi, joka nimeonomaan kuvaa asennoitumista siihen palapelin rakentamiseen. silti ne ovat juuri erityisesti nuo epäonnistumiset jotka paljastavat puutteet vallitsevassa ajattelussa. aamun hesarin mielipideosastolla oli kirjoitus jossa suomalaisten kyvyttömyys päästä nobel-palkittujen joukkoon yhdistettiin juuri tähän samaan piirteeseen, anomalioita huomataan, mutta resurssien(tai ennakkoluulottomuuden? kirj.huom.) puutteessa niitä ei viedä loppuun asti.

ehkä samanlainen yhden asian liike vallitsee yrityspuolellakin, kuunnellaan saman yhden profeetan oppeja kerrallaan. vallitsevan paradigman haastavat ajattelumallit voivat onnistuessaan luoda jotain ainutlaatuista ja kilpailukykyistä.

---

I think all scientists should read the structure-of-the-scientific-revolution by Kuhn: it has some magnificent material for self-development. according to Kuhn, the mindset of the scientific community changes in steps. the community is able to endure large discrepancies between the theory and observations if there is no better theory or model available. in these periods of "normal science" scientist is like filling in a crossword puzzle, looking for missing pieces and justifying facts that already are known in beforehand. seldomly anything suprising happens. and if it happened, it would be regarded as an anomaly or an error. in the same way as you would be regard flying cows to be a product of your imagination just because they don't fit in your present view of the world.

there has been discussion about publishing these negative scientific results (e.g. Wired last September). it is thought that this dark data:) would reveal weak signals, which are supressed by normal science. these NoN (negative or null) results are considered as failures, which describes the attitude of puzzle fillers. still, it especially these failures which reveal the shortcomings in present theory/model.

maybe same kind of singlemindedness is present also in the corporate world. everybody listen to the same guru. thoughts which challenge the prevailing paradigm are the ones which have the ability to create something truly different/competetive.

aamun lehti

havaitsin aamun lehteä lukiessani, että oikeastaan voin siirtyä lukemaan kommusta nettiuutisia tai niiden otsikoita. monesti otsikossa on tietoa riittävällä tasolla. nykyaikana voisi paperilehtien olemassaolon tarkoituksen kuvitella olevan tarjota syväluotaavampaa journalismia, mitä ei uutissyötteissä ole tarjolla/ehdi lukea. no eipä siltä näytä, kun aamun hesaria selailee. pisteenä i:n päällä on haastattelututkimus, jossa on tarkastettu, pitävät vantaalaisista, helsinkiläisistä ja espoolaisista vallalla olevat stereotypiat paikkansa. ei kun oikeesti, onneksi tilaus on just päättymässä, siirryn nettiversioon.
-----

asiaa puheesta

kerrankin b.gates puhuu asiaa. hän/msoft ennustaa puheentunnistuksen syrjäyttävän näppäimistön "lähivuosina". on sitä jo odotettukin nimim. yhdeksän hakee ja yks hakkaa.

laadukas sarja

taannoin puhuin mainiosta americanchopper-sarjasta, nyt on sarjaan tullut jatkoa hotrod-maailman puolelta. dynamiikka(eli konfliktit ja kiire) on samaa, tekijät osittain kädettömämpiä. jälleen heräsi konspiratoorinen ajatus, että nämä ohjelmat on laadittu jenkkihallinnon ohjauksessa opettamaan jenkkifirmoille tehokkaampaa tuotantoa ja uutta ajattelua. niin tehokkaasti käyvät opetukset ilmi rasvanyrkkien puheista, käsittelevät pajaympäristössä samoja ongelmia ja haasteita jotka tulevat vastaan paljon teollisemmassakin ympäristöissä. alihankkijoiden käsittely, kompetenssit, erikoistuminen, aikataulut, brändit, tiimit, laatu,..

Saturday, February 23, 2008

digital time and place

kun vaihtaa perinteisestä (viisari) rannekellosta digimalliin, saattaa huomata muutoksen suhtautumisessa aikaan ja täsmällisyyteen. liikkumisten aikataulutus alkaa mennä minuuttitasolle ja alle, elämänrytmi muuttuu. tämä on tietysti luonnekysymys, monien täsmällisyyttä ei paranna edes atomikello.
mutta kysymys: tekeekö gps saman paikalle minkä digikello teki ajalle? gps:n kanssa liikkuessa huomaa seuraavansa orjallisesti oppaan ohjeita ja toisaalta ärsyyntyneensä jos huomaa paikoituksen poikkeavan muutaman kymmenen metriä oikeasta.
---
changin from traditional wristwatch with analog display to digital display, you may notice a change on time and punctuality. you plan your timetable on a minute scale, change your life rhytm. of course this depends on your character, some people wouldn't be on time while wearing an atomic clock.
but the question is whether gps does the same to location what digital watches made to time. moving with gps is obeying strict orders and on the other hand, being irritated by small errors in displayed location.

quality grapes

jos viinirypälerasiassa on yksi homeinen rypäle, mutta muut näyttävät ok:lta, ostatko rasian?
valkkaamalla ei tehdä laatua. sama vika mikä homehdutti sen yhden, rasittaa muitakin.
--
if there is one bad grape in a box of grapes but the others look ok, do you still buy the box?
you can't create quality by picking out the bad ones.
same root cause which caused the one to go bad, burdens also the others.

take the A train

junan lähestyessä asemaa, vähintään yli puolet ihmisistä alkaa kävellä laiturilla junan menosuuntaan. miksi?

Sunday, February 10, 2008

utube at ge

liittyen mitä kirjoitin taannoin, videoiden lisäys ge:ssä on toiminut lokakuusta lähtien. eli infra virtuaalisten kaupunkiopastusten tekemiseen on olemassa, nyt kysytään vain sisällöntuottamista.
hgin keskustassakin on vielä monta korttelia ja kadunkulmaa, josta ei videota ole tarjolla. vähän aikaa menee, niin videoita on niin paljon, ettei mahdu kerralla kartalle vaan joutuu porrastamaan ajan mukaan/hakusanoilla.
---
related to what i was saying the other day, adding videos to google earth has been possible since last October. so the infrastructure of virtual cityguides is there, what is needed is context. e.g. in downtown Helsinki there are a lot of blocks and street corners without a single video. soon there are so many videos you can't put them all in the map but must restrict the timespan/relevance.

traffic de-congestion

nokia demoaa uc berkeleyn kanssa autoilijoiden liikkumisen helpottamista n95:n gps:n avulla. käyttäjiltä kerättävä data auttaa välttämään pahimmat ruuhkat. nokia ennakoi myyvänsä 30milj gps-puhelinta tänä vuonna, eli noin 10% koko myynnistään. penetraatio alkaa olla sitä luokkaa, että taitaa parin vuoden päästä vakiofeature kaikissa puhelimissa. mitä se tuokaan mukanaan? varmasti tuo demo ei jää viimeiseksi käyttäjien gps-dataan perustuvaksi sovellutukseksi.
---
(together with UC berkeley) nokia demostrates usage of mobile phone location data gathered from users to ease traffic congestion. N has announced it'll sell 30M gps-equipped mobile phones this year, meaning some 10% share of all phones it'll sell. this kind of penetration indicates that in a couple years gps will be a standard feat in almost every phone.
what will this mean? it's definite that this demonstration won't be the last app utilising gps-data from users.

Thursday, February 7, 2008

nolo juttu

itsensä nolaaminen on todella vapauttavaa. löytää omat rajansa ja samalla muut löytävät ne. samalla tunnistaa tosiystävät ja piirteitä heidän ja muiden luonteesta. sanotaan ettei armeijan jälkeen ole pakko kuin maksaa veroja ja kuolla. niinpä onkin mielenkiintoista löytää itsensä tilanteesta jossa on pakotettu tekemään itselleen jotain vastenmielistä ja joka johtaa väistämättä itsensä nolaamiseen.eikä missään opi itsestään niin paljon kuin nolaamalla. tarkemmin ajatellen, sitä on viime aikoina tainnut olla liian helläkätinen itselleen, pitäisi laittaa itseään enemmän likoon. vois vaikka oppia jotain, jes.

Sunday, February 3, 2008

prediction and memory

jeff hawkins (mies palmin ja treon takana) kirjoittaa mainiossa kirjassaan "on intelligence" ihmisen (ja muidenkin eliöiden) kyvystä ennustaa tulevaisuutta. aisteilta tulevia signaaleja verrataan muistissa oleviin, menneisyydessä jo havaittuihin signaaleihin. jos signaalit ovat identtiset, tunnetaan syy-seuraussuhde vanhasta kokemuksesta (painan katkaisinta, valot syttyvät). jos oikein ymmärsin kirjan sanoman, aivojen aivokuori (neokorteksi) muodostaa ennustuksia lähitulevaisuuteen, mitä tulee tapahtumaan. mikäli havaittu todellisuus poikkeaa ennustetusta, syntyy ikään kuin hälytys, että jotain poikkeavaa on tapahtunut. havainto lähetetään ylöspäin aivokuoren hierarkiassa, josko sille löytyisi jokin selitys menneistä kokemuksista. jos päästään hierarkian huipulle sitä löytämättä, on kyseessä aidosti uusi asia/kokemus, josta muodostuu uusi opittu asia.
tämä kuvaus vastaa hyvin omakohtaista kokemusta miten aidosti uudet asiat säväyttävät, aiheuttavat hälytyksen.
hawkins kertoo vanhemmiten mielestään muistavansa uusia tapahtumia huonommin, ja arveli sen liittyvän tähän samaan asiaan. jos vanhempi ihminen pystyy tehokkaammin liittämään havaitsemansa asiat johonkin vanhoihin havaintoihin, hän myös harvemmin saa näitä aidosti uusista asioista aiheutuvia hälytyksiä.
---
jeff hawkins (man behind Palm and Treo) tells in his marvelleuous book "on intelligence" about humans' and (other living creatures') ability to predict future. signals coming from the senses are compared to signals (from earlier experience) stored to the memory. if the signals are identical, then the cause-and-effect-relation is known (i'll flip the switch, lights will turn on). if i got it right, the neocortex-part of the brain forms predictions to the future. if the observed deviates from the prediction, an alert is raised. the observation is sent upwards the neocorticcal hierarchy in search of an explanation. if the observation reaches the top of the hieararchy without any explanation, it has turned out to be a genuine new observation and a basic for learnign. this description fits very nicely to the personal feeling one gets when something genuinely new happens, it's kind of an alert.
hawkins tells that when he gets older he seems to be not so good anymore remembering new stuff. and that this would be because new stuff usually fits to some older pattern he has learnt (and does not raise an alarm).

Saturday, February 2, 2008

lo(o)se post-its

taas tuli siivottua työpöytä, joka on alkanut pysyä aina vaan paremmin ordningissa. viimeisin älynväläys oli hävittää post-itit, jotka olivat taasen muodostaneet siirtokunnan pöydälle näppiksen viereen. suurin osa oli redundattia tai vanhaa tietoa, helposti varastoitavissa muualle. pala palalta alkaa office siirtyä hamstraus-kulttuurista kohti 5S:ää. erikoista kun vasta reilu vuosi sitten kuvittelin, etten osaa pitää officea järjestyksessä. oli jotain illuusioita, että luovuuteen liittyy kaaosta ja tekemisen meininkiä.
----
been cleaning office again. this time it was the post-it-colony which had to leave. totally unnecessary and redundant information. one step closer to 5s, again.
it's funny that it was just over a year ago I thought that I'm incapable of keeping things organized in the office. had these illusions that creative people live in chaos.

pelastajat

sarjassamme tv-luvalle vastinetta, supukan "pelastajat". aivan mahtavaa katsoa tyyppejä jotka osaavat asiansa ja tekevät työtä hyvällä huumorilla ja antaumuksella.
taannoin jouduin soittamaan palokunnan kun naapurissa soi palohälytin (oli jo soinut vartin ennenkuin tulin himaan ja aloin ihmetellä). kun pelastajat saapuivat, kiinnitti huomiota se rauhallisuus ja ammattimaisuus jolla toimittiin. (oliskin ollut aika epäilyttävää jos olisivat säntäilleet ympäriinsä kuin päättömät kanat..)