Saturday, February 23, 2008

digital time and place

kun vaihtaa perinteisestä (viisari) rannekellosta digimalliin, saattaa huomata muutoksen suhtautumisessa aikaan ja täsmällisyyteen. liikkumisten aikataulutus alkaa mennä minuuttitasolle ja alle, elämänrytmi muuttuu. tämä on tietysti luonnekysymys, monien täsmällisyyttä ei paranna edes atomikello.
mutta kysymys: tekeekö gps saman paikalle minkä digikello teki ajalle? gps:n kanssa liikkuessa huomaa seuraavansa orjallisesti oppaan ohjeita ja toisaalta ärsyyntyneensä jos huomaa paikoituksen poikkeavan muutaman kymmenen metriä oikeasta.
---
changin from traditional wristwatch with analog display to digital display, you may notice a change on time and punctuality. you plan your timetable on a minute scale, change your life rhytm. of course this depends on your character, some people wouldn't be on time while wearing an atomic clock.
but the question is whether gps does the same to location what digital watches made to time. moving with gps is obeying strict orders and on the other hand, being irritated by small errors in displayed location.