Sunday, February 24, 2008

scientific failure

Kaikkien tieteentekijöiden pitäisi mielestäni lukea Kuhnin tieteellisen vallankumouksen rakenne: mainiota materiaali itsetutkiskeluun. kuhnin mukaan tutkijamaailman mindset muuttuu hyppäyksittäin, yhteisö pystyy sietämään suuria ristiriitoja havaintojen ja mallin välillä kunhan ei ole tarjolla parempaa vaihtoehtoa. näinä ns. normaalitieteen aikoina tieteenteko on kuin ristisanan täyttämistä, lisätään puuttuvia paloja, haetaan/todistetaan asioita, joiden olemassaolo tunnetaan jo etukäteen. harvoin tapahtuu mitään odottamatonta. ja jos tapahtuukin, niin pidetään niitä mittausvirheinä/anomalioina. samaan tapaan kuin itse pitäisit lentäviä lehmiä mielikuvituksen tuotteena, koska ne eivät kuulu vallitsevaan käsitykseen ympäröivästä maailmasta.

näiden negatiivisten/epäonnistuneiden tulosten julkaisemisesta on käyty keskustelua (mm. artikkeli wiredissa viime syyskuulla). tästä ns. pimeästä datasta :) arvellaan löydettävän heikkoja signaaleja, jotka normaalitiede junttaa pois valokeilasta. näitä NoN (negative or null)-tuloksia sanotaan helposti epäonnistumiseksi, joka nimeonomaan kuvaa asennoitumista siihen palapelin rakentamiseen. silti ne ovat juuri erityisesti nuo epäonnistumiset jotka paljastavat puutteet vallitsevassa ajattelussa. aamun hesarin mielipideosastolla oli kirjoitus jossa suomalaisten kyvyttömyys päästä nobel-palkittujen joukkoon yhdistettiin juuri tähän samaan piirteeseen, anomalioita huomataan, mutta resurssien(tai ennakkoluulottomuuden? kirj.huom.) puutteessa niitä ei viedä loppuun asti.

ehkä samanlainen yhden asian liike vallitsee yrityspuolellakin, kuunnellaan saman yhden profeetan oppeja kerrallaan. vallitsevan paradigman haastavat ajattelumallit voivat onnistuessaan luoda jotain ainutlaatuista ja kilpailukykyistä.

---

I think all scientists should read the structure-of-the-scientific-revolution by Kuhn: it has some magnificent material for self-development. according to Kuhn, the mindset of the scientific community changes in steps. the community is able to endure large discrepancies between the theory and observations if there is no better theory or model available. in these periods of "normal science" scientist is like filling in a crossword puzzle, looking for missing pieces and justifying facts that already are known in beforehand. seldomly anything suprising happens. and if it happened, it would be regarded as an anomaly or an error. in the same way as you would be regard flying cows to be a product of your imagination just because they don't fit in your present view of the world.

there has been discussion about publishing these negative scientific results (e.g. Wired last September). it is thought that this dark data:) would reveal weak signals, which are supressed by normal science. these NoN (negative or null) results are considered as failures, which describes the attitude of puzzle fillers. still, it especially these failures which reveal the shortcomings in present theory/model.

maybe same kind of singlemindedness is present also in the corporate world. everybody listen to the same guru. thoughts which challenge the prevailing paradigm are the ones which have the ability to create something truly different/competetive.