Sunday, January 27, 2008

How to learn

drucker kirjoitti esseessään "managing oneself" ihmisten erilaisista tavoista oppia. hänen mukaansa harvat ihmiset tiedostavat tapansa oppia, oppivatko kuuntelemalla vai kirjoittamalla.
Vai tekemällä tai puhumalla.
Samoin toiset ovat parempia neuvonantajina ja toiset taasen päätöksentekijöinä. Tai teetkö mieluummin töitä ryhmässä vai yksin. Hyvin usein näihin kysymyksiin tulee vastaukseksi, "molemmat onnistuvat". Kuitenkin todellinen tilanne taitaa silloin olla, että henkilö ei tiedä oikeasti vahvuuksiaan ja heikkouksiaan eikö toimi niiden mukaisesti. Druckerin mukaan näitä piirteitä on vaikeata, jos mahdotonta muuttaa. Menestyksen salaisuus on tunnistaa ne ja käyttää niitä parhaalla mahd tavalla.

---
Drucker wrote in an essay called "Managing oneself" about learning. he states that people don't usually know how they learn. they can learn by writing or listening or doing or talking. also some people perform well as advisers but not a decisionmakers. or work alone versus in a group. commonly the answer to these question is "either way", which actually reveals the lack of understanding on ones strengths and weaknesses. the key to success to acknowledge these and use them.