Sunday, January 20, 2008

cartorrent

UCLA:n Gerla & Pau ovat jo vuosien ajan tutkineet opportunistisia ad-hoc verkkoja autoissa, törmäsin koko aihepiiriin vasta nyt digitodayn jutun kautta. aiheestahan järjestetään jopa konferensseja. miten autot juttelisivat langattomasti keskenään ja vaihtaisivat tietoja (keli, liikennetilanne, tiedot matkakohteista..). ei huono. selatessa heidän esityksiä taaksepäin näkee nopean kehityksen ja fokuksen tarkentumisen. vanhoissa jutuissa puhuttiin, että torrenttia käytettäisiin välittämään kiinteistä accesspointeista ladatun (kalliin/hitaan) datan välittämiseen autojen välillä. uudemmissa jutuissa painotetaan enemmän autoissa itse luodun sisällön (tien kunto, kamerakuvat..) välittämiseen. erittäin mielenkiintoista. yksi esimerkki oli, että autoihin talletettaisiin paikallisesti forensic-dataa, jota poliisit voisivat käyttää tarvittaessa onnettomuuksien selvittämiseen. toisaalta autot(nää ei ollut kaikki gerla & paun esityksissä) voisivat lähettää ympäristöön (toisille autoille) tietoja (massa, vauhti, kiihtyvyys, kitkakerroin..) joita muut voivat hyödyntää ennakoinnissa.
--
Gerla & Pau (UCLA) have studied already for years opportunistic ad-hoc networks on cars, just found this fact from another blog. they even have conferences on these issues. how cars would communicate wirelessly and exchange information about weather/road conditions, traffic, tourist attractions..not bad, not bad at all. when one browses their presentations, one can see the development and focussing over time. in older presentations the focus is on relaying data downloaded from internet access points (slow, expensive), whereas in newer presentations the emphasis is on self-generated information (road condition, pictures..). one example was that forensic data would be archived locally to the cars. and that data could be used by the police to investigate accidents. additionally (these were not from the G&P presentation), cars could broadcast their weight, speed, acceleration etc. to other cars, which could then use this info to estimate the traffic situation.