Monday, April 2, 2007

tulevaisuudenkuva

Al Gore kertoi leffassaan kuinka oli jo 60-luvulla(?) kuullut ennusteet hiilidioksidin vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen.
Tämän jälkeen hän oli omien sanojensa mukaan vain seurannut ennustuksen toteutumista. Näin tulevaisuuden ennustaminen tai ennakoiminen onkin helppoa, kun tietää mitä on tulossa ja etsii vain merkkejä heikoista signaaleista, jotka sopivat kuvaan. Tieteentekijät toimivat vähän samalla tavalla, heilläkin on yleensä mielessään kuva/teoria, jota pyrkivät vahvistamaan. Aa, tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että kuva/teoria on väärä.

---------
In his famous movie, Al Gore told how he was informed about CO2 influencing on global warming already in the sixties. After that he has according to this own words just been following the prophecy to come true.
This is actually the easy way to forecast the future. When you know what is coming, just follow the weak signals which fit into the theory/picture. Scientists work actually somehow in the same way, they also have in their mind a picture/theory, which they are trying to prove. Ah, this doesn't rule out the possibility that the theory is false.