Tuesday, April 3, 2007

menneisyydestä oppia

piti nimetä tää juttu 'oppimishorisontiksi, mutta se on toisen päivän tarina. nyt blogin input-bufferissa on aiheita 24 päiväksi..

mutta..on sanottu että voit ymmärtää tulevaisuutta vain niin kauaksi kuin ymmärrät menneisyyttä. ja toisaalta että jos tietty kehitysaskel tapahtui esim menneinä 10 vuotena, tulee vastaava edistys tapahtumaan tulevaisuudessa puolet nopeammin, eli seuraavan viiden vuoden aikana. paras kaivaa historian kirjat esiin, yhdellä Kondratievin syklilläkin pääsee vain vuoteen 2040:)

----
was about to name this story as 'learning horizon' but that's another story. input buffer of this blog already contains stuff for 24 days..
but..it is said that you only can understand the future as long as you understand the past. on the other hand, if some development took place during e.g. last 10 years, development of corresponding magnitude will take only 5 years now. so it's back to history lessons, one Kondratiev cycle gets us only to year 2040:)