Tuesday, April 17, 2007

Sudokua

Sudokun ratkaisemisessa on paljon samaa ajanhallinnan kannalta kuin tietotyössä/luovassa työssä. Sudokussa täytyy ajatukset pitää kasassa, jotta kuva ratkaisun etenemisestä säilyy. Keskeytys hajoittaa kuvan ja täytyy aloittaa alusta. Samalla tavoin luovassa työssä monesti työhön ryhtyminen saattaa kestää paljon kauemmin kuin itse ratkaisun löytäminen. Kukas kiinalainen mestarimaalari se nyt olikaan, joka sanoi maalauksen tekemisen kestäneen "30vuotta ja 5 minuuttia".

Havahduin tähän itse kun tein kaksi viikkoa putkeen yhden projektin kanssa töitä, ilman muista työtehtävistä aiheutuvia häiriöitä. Itsestä, ja työtovereista, kyseinen aika vaikutti huomattavasti pidemmältä. Kaksi viikkoa voi tuntua pitkältä ajalta jos tavallisuudesta poiketen tekee yhtä asiaa, eikä pompi asiasta toiseen.

jos on liikaa yhtäaikaisia projekteja saattaa aika mennä paikallaan pyörimiseen.

-----

Time management in solving sudoku has similarities with time management in information/creative work. You have to hold your thoughts together when solving sudoku in order to keep the picture of the solution clear in your mind. Any interruption breaks the picture and you have to start from the beginning. Also in creative work, the startup of work may take longer than the actual work itself. Which Chinese painter was it, who said it took "30 years and 5 minutes" to paint a picture.

I started to realize this when I worked for two weeks on a single project, without any distractions from other duties. Those two weeks felt to me, and also to my colleagues, much longer. Two weeks is a long time if you acceptionally don't jump between a dozen of projects.