Tuesday, June 24, 2008

from craftsmen to factory line

ää, kun mekaanisten koneiden valmistuksessa siirryttiin yhden mestarin pajoista, tehtaisiin etc, tulivat höyrykoneet, tuotantolinjat. yhden hlön voimavarat/aika ei riittänyt kojeen kasaamiseen, vaan piti liittoutua, joka ei välttämättä alussa ollut helppoa. mutta siitä seurasi, vallankumous. samalla asioita piti, ruuvista lähtien, alkaa standardoida, jotta eri puolilla rakennetut systeemit sopivat yhteen.
 
infotuotteissa käynnissä sama kehitys. tuotteiden kehittelyssä ja ohjelmistotuotannossa, projektityöskentelyn haasteena on nivoa yhteen monen ihmisen työpanos ja luoda standardeja rajapintoja osakokonaisuuksille.
 
vielä enemmän raakilevaiheessa on luova työ, innovaatiot jos niin halutaan. se mikä aikaisemmin oli leonardodavincimaista keksimistä ja luomista, yritetään nyt hajoittaa hallittaviksi kokonaisuuksiksi ja standardoiduiksi toimintatavoiksi.