Sunday, June 17, 2007

short-term memory

wikipedian mukaan ihminen voi säilytttää lyhytkestoisessa muistissaan 4-7 asiaa/sanaa 20s ajan. otetaan keskimääräinen keskustelu/väittely henkilön kanssa, toinen puhuu pitkiä aikoja putkeen ja sulle tulee mieleen asioita, joita puskurin toisesta päästä unohdat ennenkuin ehdit/saat mahdollisuuden pukea sanoiksi. tässä olisi tehostamisen paikka. pitäisi olla wintoosan tyyliin clipboard/leikepöytä johon voisi heittää ajatuksia odottamaan. harrypotterissa dumbledorella taisi olla 'ajatusseula' joka ajoi samaa asiaa.
tämä mahdollistaisi paljon monimutkaisemmat ajatusrakennelmat ja analogiat.
---
according to wikipedia, a person can store 4-7 things/words in his short-term memory for 20 seconds. take a normal conversation/argument with a person, who talks a long time and you get new ideas and at the same time, you forget older ideas which you haven't had the chance to say outloud. there is an opportunity to make things more productive here. there should be a windows-like clipboard where you could store these ideas until needed. in harrypotter dumbledore had this pensieve, which acted as such.

this would enable analogies much further apart.